responsibility
Responsive image

GEWA zodpovědnost

Hudba a hudební nástroje přispívají světu, aby ho dělali hezčím pro nás všechny.
A my – industrie hudebních nástrojů – k tomu táké chceme přispět.

GEWA Responsibility/zodpovědnost je naší strategií pro více zodpovědnosti našim dalším generacím a samotnému okolí.

Industrie hudebních nástrojů používá spousty materiálů, technologií a nástrojů pro budoucí výrobky. Čož je standardem spousty let.
Ale to nám nestačí. Víme, že umíme mnoho více. GEWA zodpovědnost je myšlenkou pro naši budoucnost, perfekcionismus a upozornění na výrobní procesy vůči životnímu okolí. GEWA zodpovědnost popisuje spousty let používaných výrobních procesů, technologií naší společnosti.

Standardy a výrobní kroky jsou garancí naší výroby, dílen v Německu, nebo našich dílen v Asii.
Již s našimi dodavately materiálů diskutujeme první kroky, které nijak neohrozí a nenaruší standardy vůči životnímu prostředí. GEWA zodpovědnost znamená být vzorem ostatním.

Responsive image
ECO – pro životní prostředí

Rok od roku hovoříme s našimi partnery ohledně více se přizpůsobení životnímu prostředí.

Abychom tohoto docílili, je nutné dbát následujích kroků…

• vyhnout se škodlivým chemikáliím.

• zavedení vodě-odolných laků, lakování.

• minimalizovat škodlivé materiály ve výrobě a jejich likvidaci.

• maximální použití evropských dřev.

• volba textilních materiálů pouze s uznanou certifikací.

Responsive image
HEALTH – pro naše zdraví

Naši zákaznící nám leží na srdci a především jejich zdraví. To přenášíme na naše hudební nástroje. Hudba by měla být zážitek a zatím si stojíme.

Pro zdraví nás všech je nám důlěžité ...

• dosažení souladu v oblasti chemikálií.

• kontrola a snižování plastových odpadů.

• použití výhradně povolených laků a technologií.

• dodržení a pravidelné kontroly směrnic pro výrobu dětských nástrojů a jejich materiálů.

Responsive image
SOCIAL – pro lidi

Cítíme se být zodpovědni za naše pracovníky a jejich zdraví. Proto dbáme vysokých standardů a kontrol během výrobních procesů. Vůči našim dodavatelům zde v Něměcku, Evropě, USA a Asii vyžadujeme naprosto stejné kroky a standardy.

A těmi jsou …

• ochrana a bezpečnost práce podle nejvyšších mezinárodních standardů.

• pracovní kroky, procesy povolené a odpovídající v EU a dané lokalitě.

• odpovídající odměna.

• zákaz nucené povinné pracovní činnosti dětí.

Responsive image

Kdo profituje z GEWA zodpovědnosti?


Naši zákazníci
– vždy obdrží product odpovídající všem standardům.

 

Naši dodavatelé
– vždy se můžou spolehnout na další zpracování a použití jejich materiálů vůči okologickému prostředí.


Naši zaměstnanci
– za spolehlivě vykonanou práci v bezpečnostních podmínkách jsou vždy kvalitně odměněny.


Okolí
– díky standardům, použití bezpečných materiálů nezávadných ekologickému prostředí přispíváme i my našemu okolí.


My
– protože my pevně věříme, že tato investice a bezpečí poslouší našim dalším generacím a okolnímu světu.

Reagujeme teď, aby hudba hrála i nastávajícím generacím a dělala radost nám všem.