Dějiny společnosti

Tradicím zavázány
GEWA byla založena v roce 1925 ve Vogtlad-hudebním kraji Adorfu a založil ji pan Georg Walther. Od té doby se dostává neustálému zlepšování produktů a služeb, jakož i orientace na požadavky našich zákazníků největších priorit. Tento základ se již razil i v 50-tých letech, kdy byla společnost podmíněně pro následek války přeložena do Mittenwaldu/Bayern.

Protože společnost zavazovala tradice a pevné sídlo, tak se po obratu, v listopadu roku 1989 vydala ve prospěch založení velikého, evropského centrálního skladu zpět do kraje Vogtland. Proces sloučení všech provozních dílčích oblastí byl dokončen v červnu 2010.

Dnes má GEWA krom zemí, kde má odbyt i zastoupení dceřiných společností i převládající podíly v asijských zemých ve společnostech pro výrobu hudebních nástrojů.

V současné době je u GEWA GmbH přes 250 kvalifikovaných zaměstnanců v oblastech : Produkt Manager, Nákup, Marketing a Odbyt, Administrativní správa, Účetnictví a Logistika. Všichni sdílejí jednu vášeň - Lásku k muzice.

Inovativní výrobky
Skrz tradičně podmíněné zkušenosti ve výrobě a prodeji smyčcových a strunných hudebních nástrojů, pouzder, vaků a obalů, ale i zpracování vysoce hodnotných materiálů se může GEWA GmbH pochlubit mnoha patenty. Pro stále se zdokonalování, kontinuální požadavky pracovníků společnosti a jejich partnerů je do budoucna zaručen kvalitní standard. Dnes se společnost na trhu prezentuje jako evropsky-specializovaný obchod. Sortiment v oblasti mechanicko-akustických hud.nástrojů a jejich příslušenství bylo postupně vybudováno a nyní má více jak 35 000 položek.

Sociální zodpovědnost
Sociální zodpovědnost má v GEWA GmbH tradici a různé poznatky a z toho těžila, aby se blahobyt, vzdělání a respekt stal hlavním zdrojem pro dobrou spolupráci všech pracovníků. Tuto teorii už prohlásil zakladatel firmy, pan Georg Walther, který firmě již ve 30. letech poskytnul optimální pracovní podmínky. V tomto smyslu předávali generace tuto zodpovědnost dále do výroby, na lidi, kteří zde dodnes pracují. 

Okolní prostředí a bezpečnost práce 
GEWA music GmbH a její dceřiné společnosti se životnímu, zdravotnímu a bezpečnému prostředí a svým pracovníkům cítí být v širokém kruhu velice zodpovědni. Toto podvědomí zodpovědnosti společnosti je součástí kultury společnosti a je zde pevně zakotveno.K ochraně životního prostředí dodržuje GEWA GmbH jak doma, tak v cizině veškerá ustanovení týkající se životního prostředí.Což je pro budoucnost záměrem pro budováni nových společností a dobrého život.prostředí.

Dějiny úspěchu
GEWA music GmbH staví základy na dlouholetém a důvěryhodném základu.Realizace strategisckých a pružných cílů a tradice, která je spojena s moderním myšlením

Tenkrát – Dnes – Zítra.